D'acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de PNEUMÀTICS GREGORI, SL, amb la finalitat d'agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyant una fotocòpia del DNI a la següent adreça: Carrer Salvador Dalí, 10 Edifici Grismatèria - 43205 REUS o enviant un correu electrònic a gregori@pgregori.com

Demana Pressupost

Demana'ns pressupost sense cap mena de compromís, t'elaborarem el més ràpid possible un pressupost transparent que coincideix amb la factura. Et donarem el millor tracte i un servei d'una alta qualitat, és el nostre compromís.

D'acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de PNEUMÀTICS GREGORI, SL, amb la finalitat d'agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyant una fotocòpia del DNI a la següent adreça: Carrer Salvador Dalí, 10 Edifici Grismatèria - 43205 REUS o enviant un correu electrònic a gregori@pgregori.com.

-- -- -- --